top of page
  • Lassi Luoto

Osteopatiaan vai hierontaan?

Updated: May 17, 2022

Kiputilat, säryt ja liikkumisen sekä liikunnan haasteet ovat usein varsin yleisiä, mutta myös yksilöllisiä, ja omaan vaivaan avun löytäminen voi olla haastavaa jo pelkän nimikeviidakon takia. Me Fysionessa tarjoamme sekä osteopatiaa että hierontaa, ja uskomme, että molemmille hoidoille on oma paikkansa manuaalisen käsittelyn ja harjoitusterapian joukossa. Koska kuten kiputilat ja ongelmatkin ovat yksilöllisiä, uskomme, että myös hoitomuotojen tulee olla sitä. Tutustu allaolevaan tekstiin ja syvenny osteopatian ja hieronnan eroihin. Meille tärkeää on, ettei kukaan jäisi kipujensa kanssa yksin tai ilman apua!Hieronta on psykofyysistä manuaalista pehmytkudosten käsittelyä, joka lievittää kipua ja stressiä, vähentää viivästynyttä lihasarkuutta (DOMS = delayed onset muscle soreness) ja subjektiivista kivun kokemista sekä palauttaa. Hierontaa käytetään kipujen hoitoon, rentoutumiseen ja lihasten huoltamiseen esimerkiksi työpäivistä palautumiseen tai urheilun aiheuttaman stressin hoitoon. Hieronnan vaikutus on subjektiivista. Vaikka hieronta voi lievittää kipuja, ei hieronnassa kuitenkaan selvitetä kipujen syitä tai ratkaista kipuja aiheuttavaa ongelmaa. Vaikka tutkimustietoa hieronnan vaikutuksista on vähän, hieronta on kuitenkin tehokas tapa rentoutua niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hieronnassa käytetään useita tekniikoita: mm. sivelyä, pusertelua, hankausta, harvemmin käytettyä taputtelua ja ravistelua.


Osteopaatin ydinosaamisalueita ovat tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen kuntoutus ja hoito, jonka keskeisinä menetelminä toimivat manuaalinen terapia, liikkumisen analysointi ja harjoitusterapia. Osteopaatin tavoitteena on tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen ennaltaehkäisevä hoito silloin, kun kivun, vamman, toimintahäiriöiden tai sairauden aiheuttama toimintakyvyn aleneminen haittaa elämää.


Osteopaatin tavoitteena on tutkia ja tunnistaa oireiden taustalla olevat yksilölliset syyt. Osteopaatti on erikoistunut erilaisten kiputilojen ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen sekä liikemallien ongelmien ratkaisemiseen. Manuaalinen terapia yhdistettynä yksilölliseen terapeuttiseen harjoitteluun on usein tehokas ratkaisu kipujen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi osteopaatille ohjaus ja neuvonta ovat tärkeitä työkaluja.


Ensimmäisellä osteopatia-käynnillä tehdään kattava haastattelu ja tutkiminen, joissa muodostetaan työdiagnoosi. Pyrkimyksenä on selvittää kivulias liikesuunta ja oireileva kudos yhdessä alkuhaastattelun ja tutkimisen jälkeen. Haastattelun ja tutkimisen seurauksena muodostuu hypoteesi kipujen syystä.


Hoitokäynnit sekä hieronnassa että osteopatiassa ovat kaikille erilaisia. Asiakkaan kiputila on aina yksilöllinen, eikä yhtä ainoaa reseptiä tai hoitoa ole. Esimerkiksi oikean polven kiputilaan ensimmäiselle saatetaan käyttää enemmän liikekontrolliharjoitteita yhdistettynä manuaaliseen hoitoon - toiselle ohjataan kestovoimaa ja motorisia yleistaitoharjoitteita yhdessä manuaalisen hoidon kanssa - kolmannelle käydään läpi urheilulajissa/liikuntaharrastuksessa vaadittavien eri lihastyötapojen merkitystä suhteessa toimintaan harjoitteiden lisäksi. Hoito räätälöidään aina yhteistyössä ja -ymmärryksessä asiakkaan kanssa.


Milloin siis hierontaan ja milloin osteopatiaan?


Hierontaa kannattaa käyttää akuuteissa lihasjännitystiloissa, stressaavissa elämäntilanteissa ja fyysisen kuormituksen jälkeen palauttavana hoitomuotona kuten urheilu/liikuntasuorituksen jälkeen tai työn aiheuttamassa kuormituksessa. Pitkittyneissä kipu- tai ongelmatilanteissa kannattaa valita osteopatia etenkin, jos itse ei löydä ratkaisua tilanteeseen.

465 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page