PALVELUT

URHEILUHIERONTA


Urheiluhieronta on rentouttavaa pehmytkudoskäsittely, jossa pyritään vaikuttamaan lihasten ja lihaskalvojen jännityksiin. Faskiat ovat lihasten päällä ja niiden hoito tapahtuu kevyemmin ottein. Otteet ovat voimakkaampia, kun halutaan vaikuttaa lihakseen. Hieronta lievittää stressiä ja jännityksiä, rentouttaa lihaksia ja vilkastuttaa niiden aineenvaihduntaan positiivisesti. Urheiluhieronta voi sisältää myös nivelkäsittelyä, joka tukee hoidon vaikuttavuutta. Klassinen hieronta on urheiluhierontaa kevyempää hoitoa. 

Hoito suoritetaan aina asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä. Urheiluhieronta sopii kaikille!

 

 

OSTEOPATIA

MITÄ ON OSTEOPATIA?

Osteopatia on manuaalinen eli käsin suoritettava hoitomuoto. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivojen asiantuntija, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttä. Osteopaatin tavoitteena on selvittää kehon rakenteellisten ja toiminnallisten kiputilojen syy, sekä tutkia, hoitaa ja auttaa ennaltaehkäisemään nykyisiä tai tulevia ongelmia tai kipuja. Osteopaatti on erikoistunut tarkkaan kliiniseen tutkimiseen oireiden syyn selvittämiseksi. Kattavan alkuhaastattelun avulla poissuljetaan hoidon riskitekijöitä ja saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan senhetkisestä tilanteesta. Hoito räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sisältäen osteopaattista käsittelyä, erilaisia liikehoitoja sekä tarvittaessa sopivia kotiharjoitteita.

Osteopaatti on Valviran hyväksymä rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Osteopatia perustuu vahvasti länsimaalaiseen lääketieteeseen. Mikäli vaiva ei ole osteopaattisesti hoidettavissa, ohjaamme asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin yleis- tai erikoislääkärille. 

 

MITÄ HOITOMUOTOJA OSTEOPAATTI KÄYTTÄÄ?

Osteopaatilla on kattava anatomian, patologian ja fysiologian tuntemus. Niveliä, lihaksia ja sidekudoksia käsittelemällä osteopaatti pystyy vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti kehon toimintaan. Hoidoissa ei ainoastaan pyritä helpottamaan oireita vaan vaikuttamaan oireiden todelliseen syyhyn. Osteopaattisen hoidon myötä pyritään edistämään terveyttä sekä parantamaan toimintakykyä myös ennaltaehkäisevästi. Osteopaattisella hoidolla päästään hyviin tuloksiin yleensä nopeasti. 

Osteopaatti käyttää hoidossa artikulaatio- ja manipulaatiotekniikoita, pehmytkudoskäsittelyä ja lihaskalvotekniikoita. Manuaalista hoitoa täydentää tarvittavat kotihoito- ja jumppaohjeet. 

 

MILLOIN OSTEOPAATILLE?

Osteopatia sopii kaikille. Tyypillisimmät osteopaatin hoitamat kiputilat ja ongelmat ovat
 

- Päänsärky ja migreeni

- Olka- ja kyynärpään sekä ranteen vaivat

- Nilkka-, polvi- ja lonkkavaivat

- Nivelkivut

- Huimaustilat ja lihaskireydet

- Iskiasvaivat

- Selkäkivut ja lumbago (noidannuoli)

- Käsien, sormien tai varpaiden puutuminen tai tunnottomuus

- Rasitusvammat

- Urheilijoille tyypilliset vammat (rasitusvammat ja lajikohtaiset vaivat)

 

NAPRAPATIA

MITÄ ON NAPRAPATIA?

Naprapaatti on tuki- ja liikuntaelimistöön erikoistunut terveydenhuollon ammattilainen ja manuaalisen lääketieteen asiantuntija. Manuaalinen lääketiede tarkoittaa, että tutkiminen ja hoitaminen tapahtuu käsin. Naprapaatti lähestyy tuki - ja liikuntaelinongelmia lääketieteeseen perustuvin keinoin. Useimmiten naprapatia yhdistetään enimmäkseen selkärankavaivojen diagnosointiin ja hoitamiseen, mikä osaltansa pitää paikkansa. Kuitenkin naprapaatilla on myös vankka osaaminen esimerkiksi raajanivelten, lantiorenkaan ja alaraajojen kiputiloihin. Naprapaatti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. 

 
MITÄ HOITOMUOTOJA NAPRAPAATTI KÄYTTÄÄ?

Naprapaatin käyttämiä hoitomuotoja ovat erilaiset pehmytkudostekniikat, nivelten mobilisaatio ja manipulaatio, hermonvenytystekniikat ja harjoitusterapia. Naprapaatti käyttää hoitotekniikoina mobilisaation ja manipulaation lisänä myös harjoitusterapiaa, joka usein yhdistetään manuaalisiin hoitoihin yhtenä isompana kokonaisuutena. Yhdistettynä manuaalinen hoito ja harjoitusterapia näyttäisivätkin olevan tehokas hoitomuoto esimerkiksi krooniseen alaselkäkipuun. 

 
NIVELEN MOBILISAATIO JA MANIPULAATIO

Nivelen mobilisaation ja manipulaation tarkoituksena on parantaa nivelen liikelaajuutta. Mobilisaatiossa naprapaatti vie nivelen rauhallisella painalluksella kohti nivelen liikelaajuuden loppua. Manipulaatio eroaa mobilisaatiosta siinä, että niveleen kohdistetun esipaineen jälkeen suoritetaan nopea voimaimpulssi, jolloin voi kuulua napsahduksenkuuloinen ääni. Napsahdus johtuu paineenvahtelusta ja nivelnesteen kaasujen vapautumisesta. Napsahdus ei kuitenkaan ole välttämätön hoidon onnistumisen kannalta. Molemmat hoitomuodot toteutetaan potilaan ollessa mahdollisimman rento, ja hoito tehdään aina yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

 

HARJOITUSTERAPIA

Harjoitusterapiassa naprapaatti rakentaa yhdessä potilaansa kanssa harjoitusohjelman, jolla tuetaan vaivan paranemista ja manuaalisella käsittelyllä saatuja tuloksia. Harjoitusohjelma sovitetaan yksilön fyysisiin ja motorisiin kykyihin, jotka voivat asiakkaan taustoista johtuen erota paljonkin. Esimerkiksi kilpaurheilijalla ja ikääntyneellä henkilöllä on usein erilaiset lähtökohdat harjoitteluun. Harjoitusterapia koostuu voimaharjoittelusta ja liikkeistä, joilla halutaan parantaa suorituskykyä tai kehon toimintaa. Myös verenkiertoelimistöä kehittävä harjoittelu kuuluu osaksi harjoitusterapiaa. 

MILLOIN NAPRAPAATILLE?

Naprapaatille voivat tulla kaiken ikäiset henkilöt. Useimmiten naprapaatille tullaan seuraavien kiputilojen vuoksi:

- Akuutti tai krooninen alaselkäkipu

- Niska- ja hartiaseudun kiputilat

- Yläselän ja rintarangan kipuilu

- Päänsärky ja huimaus

- Olkapään akuutti tai pitkäaikainen kipu

- Kyynärpään ja ranteen kivut

- Ylä- tai alaraajojen puutuminen tai pistely

- Lonkan ja lantion seudun kiputilat

- Iskiaskipu

- Polven kiputilat

- Urheilijoiden akuutit tai rasitusperäiset vaivat

- Lasten ja nuorten selkä-, polvi- sekä niskakivut

      - Erityishuomiona urheilevat lapset ja nuoret

 

RAVITSEMUSTERAPIA

Ravitsemusterapeutti on Valviran laillistama ja valvoma terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveystieteiden maisteriksi valmistutaan Itä-Suomen yliopistosta, ja opiskeluihin kuuluu kandidaatin tutkinnon (180 op) lisäksi maisterin tutkinto (120 op), ja opinnot sisältävät ravitsemus-, lääke- ja luonnontieteiden lisäksi elintarviketieteen ja käyttäytymistieteen opintoja. Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavat opinnot voi Suomessa suorittaa vain Itä-Suomen yliopistossa.

MITÄ RAVITSEMUSTERAPEUTIN VASTAANOTOLLA TAPAHTUU?

Pyrin vastaanotollani toimimaan asiakaslähtöisesi tavoitteenani löytää yksilöllisiä, juuri kullekin henkilölle sopivia ratkaisuja arjen tarpeisiin yhdessä etsien, miettien ja löytäen. Yksi koko ei tässä yhteydessä sovi kaikille, vaan vastaanotolla kuuntelen juuri sinua, sinun tilannettasi ja tarpeitasi. Ravitsemusterapeuttina olen tarkalla korvalla kuunteleva ja ymmärtävä, ja pyrin rentoon ja positiiviseen ilmapiiriin. Ohjauksessa nojaan tutkittuun tietoon ja vahvaan osaamiseen.

Nyt on aika tuijottaa omaan napaan ja satsata omaan itseen – hyvinvointisi on minun tavoitteeni. 

MILLOIN RAVITSEMUSTERAPEUTILLE?

Ravitsemusterapeutista voi olla apua ruokailun ja syömisen pienissä ja suurissa kysymyksissä. 

 • Ruokavalio riittävyys 

  • Toisinaan ruokavalion riittävyys on hyvä varmistaa ammattilaisen kanssa. Ärtyvän suolen oireyhtymä, allergiat, yliherkkyydet tai esimerkiksi erityisruokavaliot voivat rajoittaa ruokailuja, ja joskus voi olla paikallaan tarkistaa ja varmistaa riittävä saanti. 

 • Rentoa meininkiä ja syömisen iloa

  • Joskus ruoasta ja syömisestä katoaa ilo ja ruokailua voi leimata syyllisyys, kieltäytyminen ja välttely. Ruoan tulisi olla meille kuitenkin nautinto ja ilo, ja joskus rentoon, positiiviseen ruokailuun voidaan tarvita lempeää ohjaamista – dieetit ja kieltolistat eivät tuo hyvää oloa. 

 • Terveyttä tukemaan ja voimaa sairauden kohdatessa

  • Optimaalinen ravitsemus voi olla tukena sekä terveyttä tukemassa että sairauden kohdatessa. Käydään yhdessä läpi toimintakykyä ja jaksamista tukevia ruokailuvalintoja joustavuutta ja hyvää oloa unohtamatta. 

 • Erityistarpeet

  • Oletko urheilija, joka haluaa pyrkiä mahdollisimman hyvään suoritukseen? Ravitsemusterapeutin avulla voit löytää arkeen ja urheiluun liikkumista, lepoa ja palautumista tukevia ruokavalintoja ja –tapoja. 

 

JÄRJESTÖT JA SEURAT

Haluatko panostaa urheilujoukkueen jaksamiseen ja suorituksiin tai päivittää työyhteisön hyvinvointia ravitsemuksen uusista tuulista? Olethan yhteydessä, niin räätälöidään yhdessä teille parhaiten sopiva tilaisuus!

MINUSTA

Olen Salla Juselius, laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Minulla on pitkä työkokemus HYKS-alueen klinikoilla, joissa olen työskennellyt mm. Meilahden sairaalassa sekä Syöpätautien klinikalla. Lisäksi ohjaan painonhallintaryhmiä. Päätoiminen työni Suomen johtavassa yliopistosairaalassa takaa vastaanotolleni korkealaatuisen ja ajantasaisen tiedon sekä ravitsemusohjauksen. Autan asiakkaita mielelläni kaikissa ravitsemushoitoa ja -ohjausta vaativissa asioissa. Erikoisosaamista minulle on kertynyt aikuispotilaiden ravitsemushoidosta mm.

- Painonhallinta

- Lihavuusleikkaus ja ruokavalio

- Sydän- ja verisuonisairaudet

- Ärtyvän suolen oireyhtymä

- Tulehdukselliset suolistosairaudet

- Syöpäpotilaan ravitsemus

- Urheilijan ravitsemus

- Erityisruokavaliot

Kaikki yhteydenotot ja ajanvaraukset ravitsemusterapeutille sähköpostin välityksellä.

ravitsemusterapeutti@fysione.com