top of page

OSTEOPATIA

MITÄ ON OSTEOPATIA?

 

Osteopatia on manuaalinen eli käsin suoritettava hoitomuoto. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivojen asiantuntija, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttä. Osteopaatin tavoitteena on selvittää kehon rakenteellisten ja toiminnallisten kiputilojen syy, sekä tutkia, hoitaa ja auttaa ennaltaehkäisemään nykyisiä tai tulevia ongelmia tai kipuja. Osteopaatti on erikoistunut tarkkaan kliiniseen tutkimiseen oireiden syyn selvittämiseksi. Kattavan alkuhaastattelun avulla poissuljetaan hoidon riskitekijöitä ja saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan senhetkisestä tilanteesta. Hoito räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sisältäen osteopaattista käsittelyä, erilaisia liikehoitoja sekä tarvittaessa sopivia kotiharjoitteita.

Osteopaatti on Valviran hyväksymä rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Osteopatia perustuu vahvasti länsimaalaiseen lääketieteeseen. Mikäli vaiva ei ole osteopaattisesti hoidettavissa, ohjaamme asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin yleis- tai erikoislääkärille. 

 

MITÄ HOITOMUOTOJA OSTEOPAATTI KÄYTTÄÄ?

 

Osteopaatilla on kattava anatomian, patologian ja fysiologian tuntemus. Niveliä, lihaksia ja sidekudoksia käsittelemällä osteopaatti pystyy vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti kehon toimintaan. Hoidoissa ei ainoastaan pyritä helpottamaan oireita vaan vaikuttamaan oireiden todelliseen syyhyn. Osteopaattisen hoidon myötä pyritään edistämään terveyttä sekä parantamaan toimintakykyä myös ennaltaehkäisevästi. Osteopaattisella hoidolla päästään hyviin tuloksiin yleensä nopeasti. 

Osteopaatti käyttää hoidossa artikulaatio- ja manipulaatiotekniikoita, pehmytkudoskäsittelyä ja lihaskalvotekniikoita. Manuaalista hoitoa täydentää tarvittavat kotihoito- ja kuntosaliohjeet. 

 

MILLOIN OSTEOPAATILLE?

 

Tyypillisimmät osteopaatin hoitamat kiputilat ja ongelmat ovat
 

Päänsärky ja migreeni

Tendinopatiat (jännekipu)

Olka- ja kyynärpään sekä ranteen vaivat

Nilkka-, polvi- ja lonkkavaivat

Nivelkivut

Huimaustilat ja lihaskireydet

Iskiasvaivat

Selkäkivut ja lumbago (noidannuoli)

Käsien, sormien tai varpaiden puutuminen tai tunnottomuus

Rasitusvammat

Urheilijoille tyypilliset vammat (rasitusvammat ja lajikohtaiset vaivat)

bottom of page