Lasten ja nuorten alaselkäkipu

Lasten ja nuorten alaselkäkipu on yleisempää kuin on luultu. Selkäkivun yleisyyden kasvuun voi olla useita tekijöitä, kuten parantunut diagnostiikka. Ennen vanhaan lasten ja nuorten selkäkivut kuitattiin kasvukipuina. Alaselkäkivun esiintyminen lisääntyy läpi lapsuuden ja nuoruuden. Tytöillä näyttäisi esiintyvän enemmän alaselkäkipua kuin pojilla. Alaselkäkivun esiintyminen ei kuitenkaan näyttäisi häiritsevän lasten ja nuorten osallistumista harrastuksiin tai koulunkäyntiin. Hälyttävä merkki vanhemmille on, jos kipu häiritsee lapsen tai nuoren harrastustoimintaa tai arkielämää. Tällöin olisi syytä  käydä näyttämässä lapsen alaselkää aiheeseen perehtyneellä terveydenhuollon ammattihenkilöllä esimerkiksi naprapaatilla tai osteopaatilla. Myös pitkittyvä selkäkipu tulisi selvittää. Suurin osa alaselkäkivuista lapsilla ja nuorilla on kuitenkin lieviä ja itsestään helpottuvia, eikä tarvetta terveydenhuollon ammattihenkilön neuvonnalle silloin ole.

Mistä alaselkäkipu lapsilla ja nuorilla johtuu?

Alaselkäkipu voi syntyä lapsella ja nuorella samoista selän anatomisista rakenteista kuin aikuisilla. Erona aikuisiin henkilöihin voisi mainita, että lapsen ja nuoren tukielimistön rakennus on kuitenkin kesken eli perustuksia luodaan terveelle tukielimistölle. Syitä lapsen tai nuoren selkäkivulle ei tarkasti osata kuvata, mutta on kuitenkin ehdotettu, että mahdollisesti passiivinen elämäntapa ja taas päinvastoin yksipuolinen ja liiallinen rasitus voisivat olla riskitekijöitä. Tämä ei missää tapauksessa tarkoita, että lapsen tai nuoren liikkumista tulisi rajoittaa. On muistettava, että liikunnan hyödyt voittavat aina liikunnan haitat, kun puhutaan pitkän aikavälin vaikutuksista. 

Urheilevan nuoren tai lapsen alaselkäkipu

Urheilevalla lapsella tai nuorella näyttäisi selkäkipua esiintyvän saman verran kuin normaaliväestöllä. Kuitenkin tietyissä lajeissa urheilevilla ja kilpailevilla lapsilla ja nuorilla selkäkipua voi esiintyä huomattavasti enemmän kuin samanikäisillä, jotka eivät harrasta tai kilpaile niin intensiivisesti. Tukielimistön kannalta harjoittelun tulisi olla monipuolista ja rasituksen sekä levon suhde olisi otettava huomioon. Kun rasituksen ja levon suhde on tasapainossa, voidaan harjoittelun olettaa ennaltaehkäisevän selkäkipuja. Huonosti toteutettu harjoittelun ja levon suhde voi kuitenkin altistaa lapsen ja nuoren selkäkivulle. Tämä korostuu varsinkin kasvupyrähdyksen aikana, jolloin myös usein harjoittelumäärät ja tehot voivat kasvaa yksilön kannalta liian nopeasti. Liian kova rasitus voi aiheuttaa kasvuikäiselle esimerkiksi nikamakaaren stressireaktion.

Nikamakaaren stressireaktio voi pitkittyessään johtaa nikamakaaren murtumaan. Murtuma taas voi johtaa nikamakaaren höltymään ja näin ollen altistaa lapsen tai nuoren myöhemmällä iällä selkäkivuille. Sen takia murtuman ennaltaehkäisy on hyvin tärkeää. Nikamakaaren stressireaktio varmennetaan usein magneettikuvantamisella, mutta jo potilaskertomuksella ja kliinisellä testaamisella voidaan päästä hyvin lähelle varmaa diagnoosia. 

Välilevystä johtuvat vaivat ovat myös mahdollisia lapsilla ja nuorilla. Ennusteeltaan ne ovat hyvälaatuisia, kunhan ymmärretään provosoivat tekijät. Aikuisilla esiintyvää juurioire tai maanläheisemmin iskiasoire, joka säteilee jalkaan, on lapsilla ja nuorilla harvinainen, mutta mahdollinen. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että lasten selkäydinkanavassa on runsaammin tilaa kuin aikuisilla. Usein juuri välilevyperäisen tai nikamakaaren stressireaktion erottaminen toisistaan on lääketieteellisesti haastavaa.

Kuinka naprapaatti lähestyy lapsen ja nuoren alaselkäkipua?

Potilaskertomus ja laadukas tutkiminen luovat pohjan lasten ja nuorten alaselkäkivun tutkimiselle. Oikean diagnoosin löytäminen on ensisijaista aina, kun se on mahdollista. Kuitenkin Naprapaatti voi päästä oikeille jäljille jo potilaskertomuksen avulla, eikä kalliita lisätutkimuksia välttämättä tarvita. Tarvittaessa epäselvissä tapauksissa potilas ohjataan saatteen kanssa asiaan perehtyneelle lääkärille, missä lääkäri päättää lisätutkimusten tarpeen.  Pääsääntöisesti naprapaatti ohjaa aktiivista kuntoutusta lapselle ja nuorelle riippuen vaivasta. Harvemmin lapsi tai nuori näyttäisi tarvitsevan passiivista terapiaa, vaan usein hoitolinja koostuu ohjauksesta ja ohjeiden toteutuksen seurannasta. Tämä korostuu varsinkin edellä mainituissa nikamakaaren stressireaktiossa ja välilevyperäisissä vaivoissa. 

Contact US

Thurmaninaukio 10 LT 3

02700, Kauniainen

​​

Lassi Luoto:

044 3504345

lassi.luoto@fysione.com

 

Janne Veija:

050 9117450

janne.veija@fysione.com

Salla Juselius:

ravitsemusterapeutti@fysione.com

- Ravitsemusterapeutti on äitiyslomalla toistaiseksi -

Yhteydenotot soittamalla, lähettämällä tekstiviesti tai sähköpostitse. Suosittelemme lähettämään tekstiviestin tai sähköpostin mikäli emme ehdi vastaamaan puheluun. Soitamme takaisin heti kun ehdimme! 

Ystävällisin terveisin Fysionen henkilökunta!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by FYSIONE