Alaselkäkipu yleisesti

Alaselkäkipu on hyvin yleistä ja sitä esiintyy ihmisillä ympäri maailmaa. Naisilla alaselkäkipua näyttäisi esiintyvän enemmän kuin miehillä. Pääsääntöisesti alaselkäkipu on usein ennusteeltaan hyvänaatuista, vaikkakin pienellä osalla ihmisistä alaselkäkipu voi pitkittyä kuukausiksi. Vakava liikuntarajoitteisuus on vieläkin harvinaisempaa. Etenkin äkillinen alaselkäkipu on ennusteeltaan hyvälaatuista. On hyvä myös tiedostaa, ettei selkäkivun uusiutuminen ole kovin harvinaista, Itseasiassa aikaisemmin sairastettu alaselkäkipu on yksi suurimmista riskitekijöistä uuden alaselkäkipuepisodin syntymisessä.

Alaselkäkivun esiintyminen isommassa mittakaavassa näyttäisi kasvavan asteittain 20-29-vuotiaasta saavuttaen huippunsa noin 40-69 vuoden iässä. Tämän ikäryhmän jälkeen selkäkivun esiintyminen näyttäisi vähenevän. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei yli 69-vuotiailla tai alle 29-vuotiailla olisi alaselkäkipua, vaan sitä, että selkäkipujen määrä isommassa mittakaavassa häviää prosentuaalisesti 40- 69 ikävuoden jälkeen. Kasvavan lapsen tai nuoren alaselkäkivun syyt eroavat aikuis- tai eläkeläisväestöstä. Lisää lasten ja nuorten selkäkivuista voit lukea täältä

Miten naprapaatti hoitaa alaselkäkipua?

Alaselkäkivun hoito perustuu hyvään tutkimiseen ja alkuhaastatteluun. Naprapaatti käyttää länsimaiseen lääketieteeseen kuuluvia ortopedisia testejä, joiden avulla pyritään selvittämään oireiden syy. Alkuhaastattelun ja tutkimisen jälkeen hoitaja valitsee tilanteeesen sopivan hoitolinjan. Hoitoon voi kuulua pehmytkudoskäsittelyä (hierontaa), venytyksiä, faskiahoitoja, nivelten mobilisointia, nivelten manipulointia, sähköterapiaa (TNS) sekä ohjeistusta ja kotiharjoitteita. Tätä hoitokokonaisuutta voidaankin kutsua manuaaliterapiaksi yhdistettynä harjoitusterapiaan. Tällä hoitokokonaisuudella näyttäisi tutkimusten mukaan pääsevän hyvin tuloksiin alaselkäkivun hoidossa. 

Mikä aiheuttaa alaselkäkipua?

Alaselkäkipu voi johtua useista eri anatomisista rakenteista, kuten välilevyistä, SI-nivelestä, facettinivelistä, luusta, lihaksista, hermojuuresta, ääreishermokudoksesta tai keskushermoston herkistymisestä. Tämän takia alaselkäkivun diagnostiikka onkin hyvin vaativaa ja usein ei voida varmasti sanoa, mistä alaselkäkipu johtuu. Aikuisväestössä välilevyn rappeuma näyttäisi olevan yleinen syy alaselkäkivun syntyyn. Myös alaselän pienten nivelten aiheuttamaa alaselkäkipua esiintyy työikäisillä. Alaselkäkipu kuitenkin harvoin johtuu yksittäisestä tekijästä tai tapahtumasta, vaan se voi olla seurausta usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Alaselkäkivun on kuvailtu käyttäytyvän U-muotoisen käyrän mukaan. Käyrästä voidaan huomata, että liian vähäinen tai liiallinen rasitus altistaa alaselkäkivulle, kun taas kohtuullisella rasituksella selkäkipua näyttäisi esiintyvän vähemmän.

Alaselkäkivun ennaltaehkäisy

Noin arviolta puolet ihmisistä, joilla on ollut alaselkävaivoja, kokevat vuoden kuluttua uuden alaselkäkipuepisodin. Näin voidaankin sanoa, että alaselkäkipu on hyvin herkästi uusiutuvaa. Tämän vuoksi olisi hyvä tietää, kuinka alaselkäkipua mahdollisesti voisi ennaltaehkäistä. Harjoittelulla ilman tai yhdistettynä opetukseen näyttäisi olevan positiivinen vaikutus alaselkäkivun ennaltaehkäisyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa neuvoja, mistä mahdollinen kipu johtuu ja kuinka sitä voisi välttää. Tämän jälkeen ohjataan harjoitteita ja annetaan harjoitusterapianeuvontaa. Mikään yksittäinen harjoitusmuoto ei näyttäisi olevan toista parempi alaselkäkivun hoidon kannalta, vaan harjoittelutyyppiä tulisi ohjata asiakkaan mieltymykset huomioiden.  Muut hoitomuodot, kuten pelkästään opetus, selkätuet tai erilaiset kenkien pohjalliset eivät näyttäisi yksinään ennaltaehkäisevän alaselkäkipuepisodeja. 

contact us

lassi luoto

osteopaatti

044 3504345

lassi.luoto@fysione.com

janne veija

naprapaatti

050 9117450

janne.veija@fysione.com

salla juselius luoto

ravitsemusterapeutti

ravitsemusterapeutti@fysione.com

osoite

 thurmaninaukio 10 lt 3

02700 kauniainen 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by FYSIONE    

 

TIETOSUOJASELOSTE