top of page

EDVIN SANDSTRÖM

KOULUTETTU HIEROJA

 OSTEOPATIAN OPISKELIJA

PERSONAL TRAINER

edvin kuva 2, fysione.jpg

KOULUTETTU HIEROJA, PERSONAL TRAINER JA OSTEOPATIAN OPISKELIJA

 

Olen Edvin Sandström, koulutettu hieroja ja osteopaattiopiskelija. Valmistuin hierojaksi vuonna 2017 ja aloitin osteopaatin opinnot syksyllä 2020. Tämän lisäksi minulla on kauppatieteiden maisterintutkinto, personal trainer koulutus ja kokemusta personal trainerina toimimisesta.


Tarjoamani palvelut ovat hieronta ja osteopatia opiskelijatyönä. Mikäli kaipaat rentoutusta tai apua treeneistä palautumiseen, suosittelen hierontaa. Mikäli sinulla on pitempiaikainen vaiva johon haluaisit apua ja jonka hoitoon olet valmis sitoutumaan niin osteopatia on sinulle oikea valinta.


Osteopaattina aion erikoistua kroonisten kipu- ja sairaustilojen hoitoon. Tapauksissa, joissa henkilö kärsii epämääräisistä oireista joille ei löydy lääketieteellistä selitystä, osteopatiaa on suositeltavaa kokeilla. Yksi osteopaattisen ajattelun kulmakivistä on, että osteopaatti ei hoida yksittäistä oiretta, vaan hän hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Perheessäni esiintynyt vakava krooninen borrelioosi on ajanut minut tutustumaan osteopatian mahdollisuuksiin muunakin kuin vain tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoitomuotona.Jag heter Edvin Sandström, jag är utbildad massör och osteopatstuderande. Jag blev klar som massör år 2017 och började studera osteopati på hösten 2020. Utöver detta har jag en ekonomie magisterexamen, personal trainer utbildning och arbetserfarenhet som personal trainer.


Tjänsterna som jag erbjuder är massage och osteopati som studerande. Ifall du vill ha avslappnande vård eller behöver hjälp med att återhämta dig från träning så är massage att rekommendera. Om du har något långvarigt besvär som du vill ha hjälp med och vars vård du är färdig att satsa på så är osteopati rätt tjänst för dig.


Som osteopat tänker jag specialisera mig på vård av kroniska smärtor och besvär. När en person lider av vaga och otydliga symptom som det inte hittas någon medicinsk förklaring på kan det vara gynnsamt att ge osteopati en chans. En av osteopatins filosofiska grundpelare är att osteopaten inte behandlar enskilda symptom utan personen som helhet. Allvarliga fall av kronisk borrelia inom min familj har motiverat mig att bekanta mig med osteopatins värde utöver behandlingen av muskuloskeletala besvär.

bottom of page